من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

مریم جعفری آذرمانی از سال ۱۳۷۵ به طور جدی سرودن شعر را بیشتر در قالب غزل آغاز کرد. بیشتر شعرهای او دارای مضامین اجتماعی سیاسی است. از این شاعر مقاله‌های متعددی درباره شعر به ویژه غزل و ترجمه از شعر معاصر فرانسه در مطبوعات و سایت‌های مختلف منتشر شده‌است.

کتاب‌ها:
مجموعه شعر:
1. سمفونیِ روایتِ قفل‌شده - نشر مینا - بهار ۱۳۸۵
(شامل چهل غزل نو، هفت چهارپاره، دو مثنوی با زبان محاوره‌ای و سه مثنوی دیگر)
2. پیانو - نشر مجنون - زمستان ۱۳۸۵
(شامل چهل غزل نو، یک مثنوی، یک مخمس در استقبال یکی از غزل‌های مولوی و یک ترکیب بند)
3. هفت - نشر مجنون - پاییز ۸۷
(شامل هفت مسمّط نو)
4. زخمه - نشر مجنون - پاییز ۸۷
(شامل پنجاه و نه غزل نو و یک ترجیع بند)
5. 68 ثانیه به اجرای این اُپرا مانده است - انتشارات فصل پنجم - پاییز ۸۹
(شامل شصت و هشت غزل نو)
6. قانون - انتشارات داستانسرا - پاییز ۹۰
(شامل پنجاه و چهار غزل نو)
7. صدای ارّه می‌آید – انتشارات فصل پنجم – بهار 91
(شامل شصت و هفت غزل نو)
8. تریبون – انتشارات فصل پنجم – پاییز 91
(شامل شصت و دو غزل نو)
9. مذاکرات - انتشارات شانی -زمستان ۹۲
شامل شصت و دو غزل نو)
10. دایره - انتشارات فصل پنجم-زمستان 93
(شامل پنجاه غزل نو)
11. ضربان – انتشارات فصل پنجم – زمستان 94
(شامل شصت و دو غزل نو)
12. راویه ـ انتشارات فصل پنجم ـ زمستان 95
(شامل شصت و دو غزل نو)

پژوهش:
1.    معنای دیگر (بررسی معانی ضمنی در شعر حسین منزوی بر اساس نظریه تحلیل گفتمان پل گرایس) – انتشارات فصل پنجم – زمستان 94  

فعالیت‌ها:
- دبیر جلسات تخصصی شعر در خانه هنرمندان ایران 1386
- دبیر و داور جایزه‌ی شعر «حسین منزوی» 1387
- داور جایزه‌ی کتاب سال شعر جوان (جایزه‌ی ادبی قیصر امین‌پور) 1389
- داور جشنواره شعر بهار 1392
-داور جایزه مستقل کتاب سال غزل 1392
- داور جشنواره شعر و قصه استان زنجان 1394


بازتاب کتاب‌ها در جوایز ادبی:
- برگزیده‌ی سومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی ۱۳۸۷ برای کتاب "پیانو"
- نامزد نهایی اولین دوره جایزه شعر زنان ایران (خورشید) ۱۳۸۷ برای کتاب "پیانو"
- نامزد نهایی جایزه ادبی پروین اعتصامی ۱۳۸۹ برای کتاب‌ "زخمه"
- نامزد نهایی کتاب فصل پاییز ۱۳۸۹ برای کتاب "۶۸ ثانیه به اجرای این اپرا مانده است"
- نامزد نهایی جایزه ادبی پروین اعتصامی 1391 برای کتاب "قانون"
- نامزد نهایی سی و یکمین دوره کتاب سال 1392 برای کتاب "صدای ارّه می‌آید"
- نامزد نهایی دوازدهمین دوره جایزه قلم زرین 1393 برای کتاب "مذاکرات"
- نامزد نهایی جشنواره مجله تجربه (نوروز 1395) برای کتاب "دایره"
- برگزیده‌ی هفتمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی 1395 برای کتاب "دایره"


تحصیلات:
کارشناسی مترجمی زبان فرانسه
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا