من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

چقدر عکسِ پلاسیده مانده بر دیوار!

دوشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۱۴ ق.ظ


از کتاب "ضربان":


چقدر عکسِ پلاسیده مانده بر دیوار!
چرا خراب نکرده؟ کجاست پس آوار؟

نه هشت سال که هشتاد قرن جا دارد
خطوط حادثه‌اش بی‌نهایت است این‌بار

در امتداد خبرها نقاط حسّاسی‌ست
که در میانه‌ی اعداد می‌شود انکار

شکاف جنگ پس از این بدون خون‌ریزی‌ست
به جای قمقمه، اعصاب آهنی بردار

که من حواشیِ این جنگ را رصد کردم
زنان شهید به دنیا می‌آورند انگار


مریم جعفری آذرمانی


  • ۹۵/۰۹/۰۱