من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

کجای قصه رسیدی از این تبارشناسی؟

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۴:۵۵ ب.ظ


از کتاب "ضربان":


کجای قصه رسیدی از این تبارشناسی؟
که برخلاف طبیعت همیشه گرمِ قیاسی

من و جهان مجازیّ و جستجوی حقیقت
چقدر شست بکوبم به صفحه‌های تماسی؟

به هر طرف که زدم شِرّ و ور تمام نمی‌شد
سر و تهی که ندارند حرف‌های سیاسی!

چقدر حسّ ششم پولدار کرده جهان را
و شاعران چه فقیرند از این هزارحواسی

مرا ـ که عکس تو ـ سَرناشناسِ خاصّ و عامم
روان شناس! توقّع نداشتم بشناسی


مریم جعفری آذرمانی


  • ۹۶/۰۲/۱۰