من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1395

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۹:۱۴ ب.ظ


جدیدترین کتابهای من در غرفه انتشارات فصل پنجم (شهر آفتاب، سالن 3، راهرو 1، غرفه 3):


ضربان (مجموعه 62 غزل نو)


معنای دیگر (بررسی معانی ضمنی در شعر حسین منزوی بر اساس نظریه تحلیل گفتمان پل گرایس)


            


ـ  سه کتاب صدای ارّه می آید، تریبون و دایره نیز در صورت موجود بودن در غرفه فصل پنجم عرضه می شود.


کتاب مذاکرات نیز از غرفه نشر شانی (شهر آفتاب، سالن 2، راهرو 4) قابل تهیه است.


  • ۹۵/۰۲/۱۴