من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

که جای ریا هست و هستید در آن

سه شنبه, ۷ مهر ۱۳۹۴، ۰۱:۳۰ ق.ظ


یک شعر از کتاب "قانون":

یقیناً هر آن‌جا که حاضر شمایید
عیارِ صداقت ـ به ظاهرـ شمایید

که جای ریا هست و هستید در آن
که تزویر، کفر است و کافر شمایید

اگر خوب اگر بد، جوابِ شما بو ـ
ـ دُ من هر چه کردم مقصّر شمایید

بمانید سرگرمِ نو کردنِ خود
من آینده هستم معاصر شمایید

فقط مانده‌ام بار و بندیل‌تان را
چرا من ببندم؟ مسافر شمایید

مریم جعفری آذرمانی


  • ۹۴/۰۷/۰۷