من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

زنانِ بار به این جشن اعتقاد ندارند

شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۰۶:۵۳ ب.ظ


از کتاب "ضربان":


زنانِ بار به این جشن اعتقاد ندارند

که هرچقدر برقصند چشم شاد ندارند


از آسمان و بهشتش، گناهِ خشت به خشتش

به جز نقاب زدن حیله‌ای به یاد ندارند


ستاره‌های دریده، زنان ماه ندیده

برای خواندن این لکّه‌ها سواد ندارند


لباس تازه نپوشی پدر! که دخترکانت

به صافیِ کت و شلوار، اعتماد ندارند


برای ظلم چه تندیس‌ها بنا شده، امّا

شکستگان و ستمدیدگان نماد ندارند


مریم جعفری آذرمانی 


  • ۹۵/۰۷/۱۰