من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

خبر

پنجشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۳۹ ب.ظ

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزّهرا برگزار می کند:


نقد اشعار حسین منزوی

با حضور مریم جعفری آذرمانی

با نظارت دکتر مریم حسینی

شنبه هفتم اسفند، ساعت سه تا پنج عصر

دانشگاه الزّهرا، سالن حورا

(ورود برای عموم آزاد است)  • ۹۵/۱۲/۰۵