من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

منم که شاعرِ دربارِ سینه‌سوختگانم

شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱ ق.ظ


از کتاب "ضربان":


چگونه شکر کنم این مخاطبان جوان را
از این که مفت خریدند خاطرات گران را

منم که شاعرِ دربارِ سینه‌سوختگانم
به روح من صله دادند غصّه‌های جهان را

زبان‌شناسیِ افسردگی چگونه بداند
که با کدام هجاها ادا کنم هیجان را

غرور، عاطفه‌ام بود و درّه درّه بریدند
که با نزاکتِ قلبم دوباره پر کنم آن را

کنار حرمتِ قلبم که ضربه ضربه شکسته
نشد که دوست بدارم زنانِ بی‌ضربان را

مریم جعفری آذرمانی


  • ۹۴/۱۱/۲۴